Nalatenschapsplanning bij leven

Iedereen heeft een nalatenschap!
Wat als u er morgen niet meer bent?

Heeft u het er wel eens over gehad of heeft u er misschien stiekem wel eens over nagedacht? Kunnen uw erfgenamen alles goed terugvinden, weten ze wat uw wensen zijn en zijn ze bekend met uw (digitale) nalatenschap?

Nadenken over dingen die niet leuk zijn vind niemand prettig, maar iedereen weet dat we ze niet altijd naar voren kunnen blijven schuiven. Toch vind iedereen het fijn als alles goed is geregeld.

Het afwikkelen van een (digitale) nalatenschap kan veel spanningen veroorzaken. Dit komt omdat er vaak veel onduidelijkheid is bij de nabestaanden over de wensen van de overledene.

Zelf de regie houden dat wilt u toch ook?

Daarom is het fijn dat uw (digitale)nalatenschap al voor uw overlijden goed geregeld is. Het behouden van zeggenschap en bestemming over bezit en vermogen en het voorkomen van toekomstige problemen tussen erfgenamen is voor velen een prettige gedachte.

U kunt bijvoorbeeld een persoonlijk nalatenschapsdossier op laten stellen met alle voor uw relevante gegevens. Dit dossier vormt tevens een leidraad voor uw nabestaanden.

Het voordeel van dit persoonlijke nalatenschapsdossier is dat u het natuurlijk ook bij leven kunt gebruiken.

Ik kan u helpen met het maken van een inventarisatie van uw wensen. Vanzelfsprekend liggen de wettelijke kaders die hiervoor gelden, ten grondslag aan mijn persoonlijke dienstverlening en worden alle werkzaamheden vakkundig en transparant voor u uitgevoerd. Onpartijdig en onafhankelijk.

Als al uw wensen geinventariseerd zijn zal duidelijk worden wat er dient te gebeuren om uw zaken goed te regelen.
Ook bestaat de mogelijkheid dat u een bezoek moet brengen aan de notaris om bijvoorbeeld uw actuele wensen vast te leggen.

Het kan zijn dat uw wensen in de toekomst wijzigen, want per slot van rekening is niets veranderlijker dan de mens. Ook dan kan ik u helpen.

Benieuwd naar wat ik voor u kan betekenen? Vult u dan het contactformulier in.
Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op en maak dan een kosteloze vrijblijvende afspraak met u.