'De wereld om ons heen verandert Continue.
Soms zien we het aankomen, maar vaak worden we er door overvallen'.

Iedereen heeft een nalatenschap!

Maar wat als u er morgen niet meer bent?

Heeft u het er wel eens over gehad of heeft u er misschien stiekem wel eens over nagedacht? Kunnen uw erfgenamen alles goed terugvinden, weten ze wat uw wensen zijn en zijn ze bekend met uw (digitale) nalatenschap?

Niemand kan u dwingen regelingen te treffen voor uw (digitale) nalatenschap. Maar weten dat alles goed geregeld is voor het geval u er niet meer bent, geeft een gerust gevoel. Helaas komt het nog steeds voor dat nabestaanden te maken krijgen met een (digitale) nalatenschap die heel veel vragen en verwarring oproept. In een tijd van rouw is het voor de nabestaanden vaak al moeilijk genoeg het dagelijks leven gewoon weer op te pakken. Het is belangrijk om goed over dit onderwerp na te denken.

Continue Nalatenschap Nu en Later kan u helpen bij het in kaart brengen van de (digitale) nalatenschap en/of de afwikkeling daarvan. Op deze manier kunnen nabestaanden worden ontzien en voorkomt u onenigheid bij de afwikkeling.

De hulp van een onpartijdige en onafhankelijke nalatenschapscoach kan van grote toegevoegde waarde zijn.

Een onpartijdige en onafhankelijke erkend nalatenschapscoach kan dan ook van grote toegevoegde waarde zijn. Het is prettig als alles goed geregeld is, precies zoals u dat wilt. Dat geeft rust en nabestaanden houvast.

Praat erover met elkaar en leg het vast.

Referenties

ABN AMRO:

Complimenten voor je mooie idee! We zijn supertrots op je en een mooie kroon op je werk! Heel erg waardevol voor nabestaanden en het wordt ook zeer gewaardeerd!

Als Adviseur Particulieren bij ABN AMRO vond ik het belangrijk mensen te attenderen op de digitale nalatenschap. De website van ABN AMRO is hierdoor aangepast. De heer Gerrit Zalm noemde het een mooie afscheidscadeau aan de bank. De enthousiaste reacties van collega’s en klanten waren voor mij een bevestiging hoe belangrijk het is om na te denken over de digitale nalatenschap.

Henriëtte ten Oever

GERRIT ZALM: 

Initiatief van Henriëtte ten Oever is mooi afscheidscadeau aan de bank.

Ik spreek over Henriëtte ten Oever, adviseur Particulieren in Papendrecht. Henriëtte ging namelijk de bank verlaten en een opleiding volgen voor nabestaandencoach. Bij ABN AMRO heeft zij destijds het originele initiatief genomen om nabestaanden te attenderen op de digitale erfenis. Wat doe je als nabestaande met social media accounts van een overledene? Dankzij haar initiatief hebben we nu op onze site suggesties voor klanten hoe ze daarmee om kunnen gaan. Is niet echt “des banks”, maar past wel volledig in het streven om verwachtingen te overtreffen. Ik begrijp dat we via Facebook inmiddels 80.000 mensen hebben bereikt, een mooi afscheidscadeau aan de bank.

Gerrit Zalm

Nieuwsberichten

Contact

Wilt u meer informatie over wat een nalatenschapscoach voor u kan betekenen?

06-29327475

Nijhofflaan 74
3319 BS Dordrecht

info@continue.nu