Waarom een nalatenschapscoach

Na het overlijden van een dierbare krijgt men vaak te maken met emoties als woede,teleurstelling,verwarring en kwetsbaarheid.

Men krijgt te maken met veel papierwerk en in toenemende mate speurtochten op digitaal gebied .Hier is men vaak niet op voorbereid.Tevens moeten er vaak (zakelijke) beslissingen genomen worden die alle gevoelens doorkruisen.

Omdat het voor velen steeds lastiger wordt de weg te vinden binnen de regels die de overheid, banken, verzekeraars, social media en online diensten hanteren, laten veel nabestaanden deze werkzaamheden liever over aan iemand die hierin is gespecialiseerd.

Veel mensen willen hun (digitale) nalatenschap al reeds voor het overlijden goed geregeld hebben. Het behouden van zeggenschap en bestemming over bezit en vermogen, en het voorkomen van toekomstige problemen tussen erfgenamen, is voor velen een prettige gedachte.

De hulp van een onpartijdige en onafhankelijke nalatenschapscoach kan van grote toegevoegde waarde zijn.

Denkt u wel eens na over uw eigen overlijden?