Nalatenschapscoaching

Na het overlijden van een dierbare moeten er veel praktische zaken geregeld worden. Men krijgt te maken met veel papierwerk en in toenemende mate speurtochten op digitaal gebied. Hier is men vaak niet op voorbereid. Tevens moeten er vaak (zakelijke) beslissingen genomen worden die alle gevoelens doorkruisen.

 

Er komt veel op de nabestaanden af in deze hectische en verwarrende periode. De daarmee gepaard gaande emoties maken het extra moeilijk om alles goed af te handelen.

 

Het (beneficiair) aanvaarden of verwerpen van de nalatenschap, het opzeggen/wijzigen van bankrekeningen, de verzekeringen, de huur of hypotheek, het moet allemaal geregeld worden. Voor het wijzigen of opzeggen van online diensten krijgt u te maken met veel verschillende ( buitenlandse) instanties, lastige processen, diverse eisen qua informatie en verzoeken in een vreemde taal.

 

Een (digitale) nalatenschap groot of klein brengt altijd veel (regel) werk met zich mee.

 

Een onpartijdige en onafhankelijke erkend nalatenschapscoach kan dan ook van grote toegevoegde waarde zijn.

Ik kan u helpen bij het in kaart brengen van de (digitale) nalatenschap en/of de afwikkeling ervan.Vanzelfsprekend liggen de wettelijke kaders die hiervoor gelden, ten grondslag aan mijn persoonlijke dienstverlening en worden alle werkzaamheden vakkundig en transparant voor u uitgevoerd. Onpartijdig en onafhankelijk.

Als u na ons kennismakingsgesprek besluit de (digitale) nalatenschap door mij te laten inventariseren, zal duidelijk worden wat er dient te gebeuren om uw zaken goed te regelen. Hetgeen uit de inventarisatie naar voren komt, kunt u vervolgens zelf uitvoeren. Uiteraard is het ook mogelijk dat u mij vraagt dat (deels) voor u te doen.

Benieuwd naar wat ik voor u kan betekenen? Vult u dan het contactformulier in. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op en maak dan een kosteloze vrijblijvende afspraak met u.