Digitale nalatenschap

Wie gebruik maakt van internet, laat daar persoonlijke sporen na en heeft daar vaak een bezit. Denk bijvoorbeeld aan social mediaprofielen, digitale abonnementen, aangeschafte muziek, games en films. Deze sporen vertegenwoordigen een bepaalde waarde waar uw nabestaanden recht op hebben. Sporen die een waardevolle herinnering kunnen vormen voor uw dierbaren.

Er zijn nog maar weinig mensen die hebben nagedacht over hun digitale nalatenschap. Het gemak om online accounts aan te maken staat vaak in schril contrast met het opheffen daarvan.

Het is tijd om digitaal vooruit te denken!

De digitale nalatenschap bestaat uit al uw digitale bezittingen. Deze kunnen worden onderverdeeld in persoonlijke, financiële en zakelijke digitale bezittingen en de social media.
Nog maar weinig mensen zijn zich bewust van het feit dat zij tijdens hun leven een enorme hoeveelheid data aanmaken die voor altijd online blijven staan en waar nabestaanden mee geconfronteerd kunnen worden. Veel mensen zijn dan ook wel eens geconfronteerd met een ‘spookaccount’, een online profiel van iemand die al overleden is. Als er na overlijden niets met de profielen gebeurt kunnen er voor de nabestaanden uiterst pijnlijke momenten ontstaan. Deze pijnlijke momenten kunnen voorkomen worden.

Door digitaal vooruit te denken creëert u overzicht en ontzorgt u nabestaanden.

Heeft u wel eens nagedacht welke digitale voetstappen u nalaat en welke rechten uw nabestaanden hebben in verband met uw digitale nalatenschap? Denk bijvoorbeeld aan de online shoptegoeden of de games/muziek die tegen betaling gedownload worden om vervolgens te kunnen spelen/luisteren.
Voor het wijzigen of opzeggen van deze online diensten krijgt u te maken met veel verschillende (buitenlandse) instanties, lastige processen, diverse eisen qua informatie en verzoeken in een vreemde taal.

Ik kan u helpen bij het in kaart brengen van de digitale nalatenschap en/of de afwikkeling ervan. Vanzelfsprekend liggen de wettelijke kaders die hiervoor gelden, ten grondslag aan mijn persoonlijke dienstverlening en worden alle werkzaamheden vakkundig en transparant voor u uitgevoerd. Onpartijdig en onafhankelijk.

Benieuwd naar wat ik voor u kan betekenen? Vult u dan het contactformulier in en ik neem zo spoedig mogelijk contact met u voor een kosteloze en vrijblijvende afspraak.


Wij zijn partner van Digitale Nazorg

Want hoe krijgen nabestaanden de beschikking over documenten in een computer als zij het wachtwoord van de overledene niet weten? Staan er op een mobiele telefoon van de overledenen bijvoorbeeld foto’s die men wil gebruiken voor de verwerking of als dierbare herinnering maar is de toestelcode onbekend?
Na een overlijden of (twijfel) bij zelfdoding worstelen nabestaanden vaak met vragen. Met moderne technieken en specialistische kennis is het mogelijk te zoeken naar eventuele antwoorden in diverse apparatuur.